Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XXV TN, Năm chẵn

Tin mừng Luca Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Suy niệm

Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Sau khi Chúa Giê-su giảng dạy dân chúng bằng những dụ ngôn, thì Thánh Lu-ca muốn nhấn mạnh hơn về việc đón nhận và mang Lời của Chúa ra thực thi. Và đó là “những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Đó mới là những người đích thực thuộc về Chúa và là gia đình của Chúa. Đối với các Kitô hữu, khi chịu Phép Rửa tội, chúng ta đã được tháp nhập vào gia đình của Chúa và thuộc về Chúa.

 Qua đoạn Tin Mừng ngắn ngủi này, cũng đủ để cho chúng ta hiểu rõ về Đức Maria là người luôn luôn lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành, nhất là khi Mẹ suy gẫm và thực hành trong hai tiếng “xin vâng”. Hay khi Thánh Lu-ca diễn tả ‘Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ và suy niệm tất cả những điều ấy trong lòng’. Từ một gia đình nhỏ ở nhân loại thì Đức Giê-su hướng chúng ta đến một gia đình khác to lớn hơn, đó là gia đình Hội Thánh.

Trong Hội Thánh chúng ta được nghe, hiểu và sống Lời Chúa. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải biết đem ra thực hành trong cuộc sống, lúc đó tâm hồn chúng ta mới trở nên một mảnh đất tốt sinh hoa kết trái. Như “Hạt giống rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”.

Cộng đoàn tu trì của chúng ta cũng là một Giáo Hội, và tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây cũng chính là hình ảnh gia đình mới của Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta không phải là mối tương quan ruột thịt, nhưng bởi việc lắng nghe và sống Lời Chúa. Trong Đức Maria, chúng ta trở thành anh chị em của Đức Giê-su, Sự qui tụ này mỗi ngày một lớn dần lên trong Giáo Hội, trong mỗi xứ đạo, trong mỗi gia đình, trong hội dòng đó là một hình ảnh thật đẹp nói lên gia đình mới của Đức Giê-su. Nếu chúng ta xây dựng gia đình mới, hay cộng đoàn tu trì của chúng ta trên một điều gì khác ngoài Lời Chúa, thì chúng ta đang xây nhà trên cát, mưa to bão táp ập vào và sẽ đổ tan tành.

Ước mong mỗi người Ki-tô hữu chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bắt đầu từ con tim biết lắng nghe Lời trong cầu nguyện. Nhưng, trong thực tế, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm để trở thành anh chị em của nhau trong Chúa, qua việc lắng nghe và sống Lời của Ngài, điều này quả không dễ dàng, đó là một khó khăn, thách đố trong cuộc sống hôm nay. Nhưng đó là một lý tưởng đẹp và cao cả đáng để cho chúng ta dấn thân và dâng hiến cả cuộc đời để xây dựng, vượt trên suy nghĩ tầm thường của con người. và chính trong mối liên hệ này, chúng ta được trở nên thân tình với nhau hơn. Qua đó, Đức Giêsu cũng ngầm giới thiệu cho chúng ta biết Đức Maria là người đã thi hành thánh ý Thiên Chúa, nên Mẹ xứng đáng trở thành mẫu gương cho chúng ta về việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong đời sống thường nhật.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con không chỉ bằng lòng với những hình thức bên ngoài nhưng còn biết cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và nhất là thực thị Lời ấy vào trong đời sống của chúng con. Như Đức Maria luôn lắng nghe, ghi nhớ và thi hành Lời Chúa. Và như thế, chúng ta sẽ trở thành « người thân » đích thực thuộc về gia đình của Chúa Giêsu. Amen.

Nt. Kim Ơn, SLE

Bài viết liên quan

Back to top button