Cầu nguyện

Bình An Trong Tâm Hồn

7 tháng 04. 


Purna, một môn đệ của Đức Thích Ca, xin thầy được phép đi đến Sronapa-Ranta, một vùng còn bán khai để tiếp tục tu luyện và truyền đạo. Nhân lời xin này, người ta ghi lại cuộc đối thoại giữa hai thầy trò như sau: Đức Thích Ca cho biết ý kiến: “Nhân dân vùng Sronapa-Ranta còn rất man di. Họ nổi tiếng thô bạo và tàn ác, Bẩm tính của họ là hiếu chiến, thích gây sự, thích cãi vã, đánh nhau và làm hại kẻ khác. Lúc đến đó, nếu họ nghi kỵ con, dùng những lời thô bạo đê nói xấu, mắng chửi và vu khống con, con sẽ nghĩ thế nào?”. Purna thưa: “Nếu thật sự xảy ra như vậy, thì con nghĩ là: dân chúng tại đây thật tốt lành và thân thiện, vì họ chỉ lăng mạ con chứ không dùng võ lực, không đánh đập hay ném đá con”. Đức thích Ca tiếp lời: “Nhưng nếu họ hành hung và dùng đá ném con, thì con sẽ nghĩ thế nào?”. Purna thưa: “Trong trường hợp đó, con vẫn nghĩ dân chúng vùng Sronapa- Ranta thật tốt lành và thân thiện, vì họ không cột con vào cột để đánh đoàn và không dùng khí giới sắt bén để sát hại con”.

Nghe môn đệ xác quyết như thế, Đức Phật không khỏi ngạc nhiên, Ngài hỏi tiếp: “Nhưng nếu họ thật sự ra tay giết con, con nghĩ thế nào trước khi nhắm mắt lìa đời?”. Không cần suy nghĩ lâu, Purna đáp: “Nếu họ hại đến tính mạng con, con vẫn nghĩ họ là những người thật tốt lành và thân thiện, vì họ muốn giải thoát con khỏi thân xác hay hư nát này”. Nghe đến đây, Đức thích Ca bảo: “Purna, con đã tu tâm dưỡng tánh đến nơi đến chốn để có được sự ôn hoà, kiên nhẫn hơn người. Thầy nghĩ con có thể sinh sống và truyền đạo cho dân Sronapa-Ranta. Hãy ra đi và giúp họ dần dần giải thoát khỏi bẩm tính hiếu chiến và bất nhân như chính con đã tự giải thoát mình khỏi những thiên kiến và những ý nghĩ hận thù, ghen ghét”.

Thiết nghĩ tự tạo cho mình sự an bình trong tâm hồn là bổn phận của Kitô hữu chúng ta. Và theo kinh nghiệm của tu sĩ Purna trong câu chuyện trên, để tạo cho mình nền hoà bình này, chúng ta phải cố gắng tự giải thoát mình khỏi mọi thiên kiến, nghi kỵ cũng như hằng ngày phải thanh luyện tâm hồn khỏi những ý nghĩ hận thù, ghen ghét. Thay vào những ý nghĩ trả thù, ganh ghét, vu khống, tố cáo, loại trừ bằng con tim biết yêu thương kiên nhẫn và tha thứ. Có như thế, chúng ta thật sự đã họa lại được dung mạo của Đức Giêsu trong cuộc sống của mình rồi. Bạn và Tôi hãy nhìn lên Thập giá nơi treo Đức Giê-su, bạn sẽ cảm nhận một tình yêu sâu thẳm, một tình yêu mà chỉ có Người tạo ra tình yêu mới cảm thấu được hết ý nghĩa. Lạy Chúa xin cho chúng con cảm thấu được tình yêu của Chúa.

Xương Rồng

Bài viết liên quan

Back to top button