Suy niệm

Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm A

Tin Mừng Matthêu 9, 36 - 10, 8 "Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.


Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Ở mỗi thời, Việc truyền giáo luôn là mối quan tâm của Giáo Hội. Trước một cánh đồng lúa bao la rộng lớn của thế giới hôm nay, đòi hỏi người thợ thật nhanh nhẹ, tháo vát, có chiều sâu, có kiến thức, có niềm tin vững chắc. Nhưng thưa Chúa, chúng con tìm đâu ra những người thợ như lòng Chúa mong muốn trong thời đại này.

Ngay từ khi còn ở dương thế, Chúa muốn con người cộng tác vào việc cứu độ của Chúa. Công việc cứu độ ấy, Chúa muốn chúng con cộng tác để thu hoạch một mùa lúa dồi dào. Vì thế, Chúa đã kêu gọi một số môn đệ đi theo Ngài để tiếp tục công việc của Ngài loan báo ơn Cứu Ðộ. Chúa đã chọn nhóm 12 làm môn đệ, Chúa đã gọi đích danh từng người và nhất các môn đệ được gọi, được chọn cũng đã cương quyết theo Chúa. Nhưng ngày nay, việc chọn gọi quá khó Chúa à.

Chúng con biết, lời mời gọi truyền giáo là đề tài xuyên suốt của Chúa trong suốt hành trình sứ vụ. Từng lời nói, cử chỉ và hành động của Chúa đều nhằm thực thi sứ vụ đó. Lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả chúng con đồng cảm với Chúa trong tình yêu thương, thấu hiểu và hết lòng phục vụ con người cách vô vị lợi, không tìm lợi lộc, danh vọng cho bản thân mình bởi vì: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, và mỗi người chúng con khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy cũng được dự phần vào sứ vụ đem Chúa đến cho mọi người ở khắp mọi miền.

Theo ước mong của Chúa, chúng con quyết tâm thi hành sứ vụ Chúa trao, nhưng xin Chúa trở giúp chúng con, để trên cánh đòng truyền giáo chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa, như Chúa đã làm đẹp lòng Chúa Cha.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Mỗi ngày sống con luôn cầu xin cho con biết ý thức nhiệm vụ và chu toàn nhiệm vụ của con là loan báo Tin Mừng của Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng đời sống chứng nhân và bằng cả lời rao giảng về Chúa. Xin Chúa sai Thánh Thần luôn nâng đỡ và soi sáng cho con. Amen.

Nt. Maria Mỹ Nương. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button