Suy niệm

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần X Thường Niên Năm A

Phúc Âm: Ga 6, 51-59 "Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Suy Niệm

Chiều Thứ Bảy hôm nay, tôi tham dự Thánh lễ Mình và Máu Chúa, cùng trong Thánh lễ này, có làm phép cưới cho một đôi hôn phối. Bắt chợt tôi có suy tư, Chúa Giê-su ngự trong tấm bánh nhỏ bé này để trở thành Thần Lương nuôi sống những ai muốn kết hợp với người, để ở với và ở trong họ, để được kết hợp chặt chẽ và thông ban sự sống cho họ. Những ai muốn kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể sẽ được sức sống Thần Linh, một sức sống mãnh liệt, và cả hai trở nên Một. Tôi cầu nguyện và thầm ước mong đôi hôn nhân này cũng được kết hợp chặt chẽ và mãi yêu thương nhau, mãi trở thành một xương một thịt và cùng một ý hướng đi đến trọn đời bên nhau.

Qua Lời Chúa trong trang Tin mừng hôm nay, khiến nhiều người nghe chói tai, không muốn nghe, nhưng lại là lời an ủi và niềm hy vọng cho người tin vào Chúa. Ngày nay, những ai muốn nghe và sống theo Lời Chúa, cùng tham dự cử hành Thánh Lễ là một lần Chúa Giê-su ban chính Mình Ngài cho những người tin yêu Ngài. Nhờ cử hành ấy, Hội Thánh và cả chúng ta được nối kết với cuộc Khổ Nạn hồng phúc của Chúa, được Chúa ở cùng mọi ngày cho tới ngày Chúa lại đến. Vì thế, khi tham dự Thánh Lễ, người Ki-tô hữu chúng ta hiểu rằng lúc này Lời không còn là lời nói suông mà đã trở thành hiện thực. Đó chính là Mình Máu Chúa, nay được trao cho con người để làm lương thực cho người lữ hành trên đường dương thế. Đó chính là việc Chúa đến ở với con người, “cắm lều” trong tâm hồn con người để chia sẻ với họ mọi nỗi niềm của thân phận con người. Từ nay, kẻ ăn Mình Ngài hiểu rằng, trong họ không chỉ có sự sống tự nhiên mà còn có sự sống Thần Linh của Chúa nữa.

Mỗi lần tham dự Thánh Lễ là một dịp bạn và tôi đụng chạm với mầu nhiệm Thiên Chúa trao ban Thân Mình Con Yêu Dấu của Ngài. Vậy, chúng ta hãy xác tín tuyên xưng niềm tin ấy trong Thánh Lễ và trong mỗi ngày sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Đôi lúc con cảm thấy rã rời vì mỏi mệt và con có ý tưởng thôi, sống như thế là đủ rồi, chầu Thánh Thể như thế cũng đủ rồi… đừng bắt con phải làm thêm, vì con đã mỏi mệt. Đó là những lúc con bị cám dỗ không muốn cố gắng không muốn hy sinh. Nguyện xin giúp con yêu Chúa, vì yêu Chúa con mới thực sự ở trong Chúa, và tìm mọi phương thế để được ở bên Chúa. Xin nâng đỡ con, giúp con luôn ước muốn kết hợp với Chúa mỗi ngày. Amen.

Nt. Maria Mỹ Nương. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button