Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh- Năm A

PHÚC ÂM: Lc 24, 13-35 "Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ai cũng thế, khi quyết tâm đeo đuổi một điều gì, là ta thường cố gắng làm cho bằng được. Nhưng khi vấp ngã hay thất vọng ta không còn tâm trí để theo đuổi nữa. Lúc này đây tâm trí ta cũng u tối không sáng suốt để phân định đâu là điều cần phải tiếp tục làm …

Trang Tin Mừng hôm nay nói về Đức Ki-tô Phục Sinh xuất hiện trên đường Emmaus như một lữ khách đi bên cạnh hai môn đệ của mình. Người đã giải thích cuộc đời mình dưới ánh sáng Kinh Thánh. Nhưng các môn đệ đang lúc thất vọng, nên chẳng để ý đến lời Chúa giải thích. Việc Chúa Giê-su duyệt lại cuộc đời của Ngài cũng giúp hai môn đệ Em-maus duyệt lại cuộc đời mình. “Lòng ta đã chẳng bừng cháy khi nghe Người giải thích Kinh thánh trên đường chiều nay đó sao?”

Qua cuộc trò chuyện trên đường đi và việc chung bàn với Thầy, với những cử chỉ quen thuộc của Chúa “cầm lấy bánh bẻ ra”, họ đã nhận ra người đã chết nay là Đấng hằng sống. Tháng ngày quá khứ dường như đã chết của họ nay lại hồi sinh. Chỉ khi nhận ra Chúa Phục sinh, cuộc đời của các ông mới trở thành niềm vui, hăng say lên đường.

Đức Ki-tô vẫn luôn hiện diện, Người đồng hành với chúng ta trên khắp nẻo đường đời. Và mỗi chúng ta cũng thế chỉ khi ta nhận ra cuộc đời của mình có Chúa Phục sinh, tin tưởng vào Ngài, chúng ta mới có niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Đức tin không phải là một mớ kiến thức học được trong sách vở, hay đọc kinh hạt nhiều giờ, nhưng là cuộc gặp gỡ cá vị và trực tiếp với Đức Ki-tô. Lời Chúa làm đảo lộn tâm hồn, Thánh Thể Chúa cũng giúp ta tiếp nhận niềm vui của sức sống Hồi sinh.

Chúng ta hãy kiên trì đọc Lời Chúa và suy gẫm mỗi ngày để lắng nghe Lời Chúa dạy và được Lời Chúa tác động trong tâm khảm của ta, giúp ta sống và đổi mới đời mình hơn . Xin Lời Chúa biến đổi lòng chúng con bỏ đi những tham sân si của cuộc đời này, bỏ đi tính xấu luôn đeo bám chúng con.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Qua trang Tin Mừng, con nhận ra rằng khi con được tiếp xúc với Chúa, lắng nghe Chúa nói, được ở bên Thánh Thể Chúa mỗi ngày, con sẽ được Chúa đồng hành và nâng đỡ con luôn luôn. Được Chúa giải thích cho con hiểu mọi biến cố của cuộc đời này xảy đến cho con hay chung quanh con. Xin Lời Chúa luôn là sức sống đời con, là ánh sáng đời con, là đường để con hằng đi tới, xin giúp con luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa trong mỗi ngày sống của con. Amen.

Nt. Maria Lê Thị Mỹ Nương. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button