Suy niệmSuy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I MC, Năm A

Tin mừng Mt 6, 7-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.
Suy niệm
Bài Tin mừng hôm nay muốn dạy mỗi người chúng ta cách thức cầu nguyện. Quả thật, không ai trong chúng ta thích người nói nhiều, nhất là nói nhiều mà nói dư thì càng không ai muốn nghe. Đối với việc cầu nguyện cũng thế. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẵn sàng lắng nghe mọi điều con cái thỉnh nguyện. Điều mà Lời Chúa muốn nhắc mỗi người chúng ta là tâm tình khi cầu nguyện.
Thiên Chúa thấu hiểu chúng ta muốn gì, cần gì. Có thể không cần nói Chúa vẫn ban cho chúng ta. Tuy nhiên, như người con thảo chúng ta nên thưa lên với Chúa điều chúng ta mong muốn. Điều quan trọng chúng ta phải hiểu, nói cách khác, cốt lõi của lời cầu nguyện không phải chỉ chăm chú xin hết điều này tới điều kia.
Tâm tình cầu nguyện đích thực trước tiên phải là tạ ơn, chúc tụng. Sau đó là mong muốn thực thi thánh ý Thiên Chúa; nghĩa là làm cho danh Chúa được mọi người nhận biết “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Lời cầu xin cho những nhu cầu của mình và của tha nhân mới theo sau “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.
Một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa phải là như thế. Chứ không phải chỉ biết xin ơn. Ước mong rằng Lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa giúp chúng ta học biết cách cầu nguyện làm sao cho đẹp ý Chúa. Ngõ hầu chúng ta cảm nhận được tình yêu cũng như sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta qua việc cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con biết kiên nhẫn và sốt sắng hơn mỗi lần con cầu nguyện. Nhất là xin cho con biết năng cầu nguyện dù lắm lúc con cảm thấy khô khan nguội lạnh. Amen.

Nt. Maria Đỗ Thành, SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button