Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Vọng, Năm A

Tin Mừng Luca 10, 21 – 24

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!” Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy, mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.

Suy niệm

Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì chúng ta được nhận biết Thiên Chúa là Cha và được làm con của Ngài. Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su vui mừng vì Chúa Cha đã mạc khải những gì giấu kín cho những người bé mọn, những điều đó là: nhận biết Thiên Chúa và mầu nhiệm nước trời. Điều đó Chúa cũng nói, không phải tự sức con người hiểu được mà là cậy vào ơn Chúa, và đức tin của mỗi người chúng ta. Đó cũng là những điều lớn lao mà Thiên Chúa ban cho những tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ. Qua trang Tin Mừng Chúa Giê-su cũng muốn dạy cho các môn đệ và mỗi người chúng ta bài học về sự khiêm nhường và tấm lòng đơn sơ bé nhỏ.

Trong cuộc sống, đơn sơ và khiêm nhường giúp cho ta tìm được bình an và hạnh phúc. Đặc biệt hơn là chúng ta được sống gần bên Chúa Giê-su Thánh Thể. Chúng ta được nhìn thấy gương sống khiêm nhu nhỏ bé của Ngài, sự khiêm hạ đến tận cùng, một vị vua trời đất nhưng không có Ngai vàng, không lâu đài hay lụa là gấm vóc…Với Chúa Giê-su Ngài rất yêu thương những con người có lòng khiêm nhu đơn hèn. Bởi vì, họ biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa dạy. Chúa Cha không mạc khải cho những người khôn ngoan thông thái biết, bởi họ là những con người cố chấp. Họ chỉ biết họ là người tài năng, có thể điều binh khiển tướng và khôn ngoan vượt bậc. Vì vậy, tài năng của họ đã che khuất đôi mắt họ, họ không còn nhận ra Thiên Chúa, không nhận ra đường về nước trời và cũng không nhận ra những sai lầm tội lỗi của họ.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Ngài là vị vua hiền lành và khiêm nhường, xin dạy chúng con tinh thần đơn sơ nhỏ bé. Xin dạy chúng con biết chạy đến với Bí Tích Thánh Thể mỗi ngày , để múc lấy nguồn sức sống Thánh Thể  cho  chúng con. Đồng thờ,i biết trao ban nguồn sức sống vô giá đó cho mọi người. Biết đem hạnh phúc và bình an cho những người chung quanh chúng con. Amen.

Nt.Têrêsa Lê Thị Phượng . SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button