Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Năm A

Tin Mừng theo thánh Ga 10, 22-30


Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

SUY NIỆM

Lời Chúa trong mấy ngày hôm nay cho ta thấy Chúa Giêsu liên tục nói cho người Do-thái biết chính Người là Bánh Hằng Sống và bất cứ ai ăn bánh này thì không phải chết nhưng được sống đời đời. “Thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống”. Khi nghe Chúa Giêsu nói vậy. Người ta không chấp nhận và họ phản đối Người. Họ nói: “Lời này nghe chói tai quá.” Và trong bài Tin Mừng hôm nay những người Dothái vây quanh Chúa Giêsu và đòi hỏi Người phải nói rõ cho họ biết có phải chính Người là Đấng Kitô không?

Chúng ta cùng mường tượng lại bối cảnh lúc đó. Thái độ của Người Dothái lúc đó như thế nào? Họ có mong muốn Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô người phải đến không? Thánh sử Gioan cho chúng ta thấy rất rõ thái độ của người Dothái khi đó: “Ông còn để lòng trí chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ, nếu ông là Đấng Kitô thì hãy nói rõ cho chúng tôi biết

Thật ra họ không mong muốn một Đấng Kitô như vậy. Vì Chúa Giêsu luôn luôn nói sự thật. Người Việt Nam chúng ta có câu: Sự thật thì mất lòng.” Chính vì vậy Chúa Giêsu không được lòng họ. Chúa thấu suốt tâm can của họ nên Chúa vạch rõ sự tham lam, ích kỷ, sự gian dối của họ.
Thái độ của Chúa Giêsu thế nào khi họ đặt ra những câu hỏi như vậy?

Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi của người Do Thái.
“Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.”

Ba năm Chúa Giêsu đi khắp cả nước Itrael. Người Dothái họ đã nghe hết những lời giảng dạy của Chúa và họ cũng chứng kiến tất cả những việc làm Chúa. Vậy tại sao họ lại không tin vào Chúa Giêsu? Chúa Giêsu đã giải thích rất rõ ràng rằng: “Vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.”

Ai thuộc về đoàn chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa. Và Chúa sẽ ban cho những người theo Chúa sự sống đời đời và không bao giờ chúng ta bị diệt vong. Hơn thế nữa Chúa Giêsu khẳng định rằng chính Chúa Cha đã tuyển chọn mỗi người trong chúng ta và ban chúng ta cho Chúa Giêsu. Và không một ai, không một quyền lực ác thần nào có thể cướp chúng ta khỏi tay Chúa Cha. Vì Chúa Giêsu khẳng định Chúa Cha thì lớn hơn tất cả.
Chúng ta hãy cùng nhau thinh lặng trong giây phút để cảm tạ Chúa Cha vì hồng ân cao cả chúng ta được làm con của Người.

Lạy Cha từ ái, chúng con không biết lấy gì để đền đáp cho cân. Tình yêu Người dành cho mỗi người chúng con là một tình yêu nhưng không. Nhưng chúng con lúc nào cũng đòi hỏi Chúa hết việc này đến việc kia. Nếu Cha đáp ứng hết nhu cầu của chúng con thì chúng con vui vẻ chúc tụng và ngợi khen Chúa, nhưng nếu chúng con không được như ý thì chúng con lại quay lưng lại với Người. Chúng con còn vô tâm là thế. Nhưng có bao giờ Người chấp chúng con đâu. Người vẫn yêu thương và ngày ngày chờ đợi chúng con quay trở về.
Ôi lạy Chúa! Con yêu mến Ngài.

Nt. Têrêsa Nguyễn Hải. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button