Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa vọng, năm A

Tin mừng Mt 17, 10 – 13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? “Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

Suy niệm

 Mùa vọng là thời gian thuận tiện để mỗi người chúng ta dọn lòng chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến với mình. Như Thánh Gioan Tiền Hô đã kêu gọi mọi người hãy dọn đường cho ngay thẳng để Chúa đến, và chính ông cũng đã sống khắc khổ, đêm ngày ăn chay hãm mình để đón Chúa đến. Ông kêu gọi người thu thuế phải ăn ở công bình, binh lính không được hà hiếp bóc lột của dân. Vậy còn mỗi người chúng ta có chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa sắp ngự đến không?

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ.”…  Ông Ê-li-a đã đến rồi ư? Mà sao người Do Thái không nhận ra? Các môn đệ cũng như người Dothái tin rằng “ông Ê-li-a phải tới trước” để dọn đường cho Đấng Cứu Thế (x. Ml 3,23). Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giê-su cho biết Gio-an Tẩy giả chính là hiện thân của ông Ê-li-a đã đến, thế mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn”. Họ đã không tin nhận lời ông, còn bắt bớ hãm hại ông. Tên loạn luân Hê-rô-đê còn giết hại ông khi ông thi hành sứ mạng tiền hô của mình. Bằng cái chết, Gio-an tiếp tục là hiện thân của Ê-li-a khi báo trước cái chết của Đức Ki-tô. Quả thật họ đã xử với Gio-an thế nào thì họ cũng xử với Đức Ki-tô như vậy, thậm chí còn tệ hơn khi đóng đinh và giết chết Ngài trên thập giá.

Ngày nay, các nhà truyền giáo, linh mục, tu sĩ cùng các tông đồ giáo dân cũng là hiện thân của E-li-a, hiện thân của Gioan Tẩy giả. Họ luôn hiện diện và thực thi sứ mạng rao giảng Tin Mừng mà  Đức Ki-tô đã trao phó. Với sứ mạng rao giảng Tin Mừng đến các vùng ngoại biên hôm nay, đang là một thách đố lớn cho người rao giảng Tin mừng. Họ không sợ bắt bớ, ăn chay, hay vất vả thiếu thốn nhưng sợ lòng người chai cứng. Sợ lương tâm không còn cảm thức về tội, hoặc họ đã quen thờ ngẫu tượng Iphone, facebook…

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể, giúp chúng con có nhiều sáng kiến đem Tin Mừng Chúa đến mọi nơi. Đồng thời xin Chúa giúp lòng người biết mở đón nhận Lời Chúa.

Trong cuộc sống chứng nhân, với sứ mạng rao giảng Tin Mừng, chúng ta biết mở lòng đón nhận cách vui vẻ những lao nhọc vất vả hàng ngày, kể cả những điều xúc phạm, coi thường của người khác gây ra cho chúng ta khi ta làm công tác tông đồ. Hãy đón nhận tất cả với một tình yêu quảng đại, chúng ta mới xứng đáng làm con cái của Cha trên trời. Amen

Xương Rồng

 

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button