Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng, năm A

Tin mừng Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara †bởi bà Thamar‡; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít. Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

 Suy niệm

Qua trang Tin Mừng, chúng ta biết được Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người cũng có một gia phả, một mái ấm gia đình như mọi người chúng ta; Ngài thuộc về một dân tộc và Ngài cũng là một thành phần trong đại gia đình nhân loại. Ngài cũng mang thân phận con người hèn yếu như mỗi người chúng ta.  Ngài sống một kiếp người trọn vẹn như chúng ta, với chúng ta, “vì chúng ta và để cứu độ chúng ta”.

Ngài nhập vào gia phả nhân loại, đến với một gia phả không mấy tốt đẹp, không muốn nói là đầy tội lỗi, vô luân. Nhưng qua đó Ngài cho chúng ta hiểu rằng Ngài là một Thiên Chúa toàn năng nhưng đã chấp nhận thân phận yếu hèn như chung ta, để chúng ta đừng bao giờ mặc cảm mà đánh mất niềm tin tưởng vào ơn cứu độ của Ngài. Đồng thời, đã đến lúc chúng ta cũng phải vùng đứng lên bước ra khỏi vùng tăm tối, bước ra khỏi vùng cám dỗ tội lỗi của cuộc đời mình và bước vào miền ánh sáng của ơn cứu độ.

Chúng ta được nhập vào gia đình của Thiên Chúa. Nhờ sự hy sinh của Đức Ki-tô, biết bao người, biết bao thế hệ được trở nên anh em trong đại gia đình nhân loại này, Một gia đình có Thiên Chúa là Cha nhân từ và có Đức Ki-tô luôn đồng hành với từng người chúng ta. Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy chỗi dậy sau cơn mê ngủ để đón nhận ánh sáng của đêm bình an và hạnh phúc.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã cho chúng ta sinh ra làm người và được làm con Chúa, được biết về gia phả của Chúa, được sống trong sự nhân từ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con dám cắt tỉa đời minh để dọn lòng đón Chúa đến.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể ! con cảm tạ Chúa đã sống trong một gia đình như chúng con, để hiểu những khó khăn và vui buồn của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình của chúng con đặc biệt những gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin giúp họ biết hy sinh, cố gắng đứng lên xây dựng gia đình mình, nhất là trong thời đại này luôn biết tin tưởng và tín thác gia đình mình trong bàn tay quan phòng của Chúa. Amen.

  Nt Maria Lê Thị Mỹ Nương. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button