Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai mùa Giáng Sinh, Năm A

Tin mừng Ga 1, 19 – 28

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” – Gioan đáp: “Không phải”. Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”. Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

 Suy Niệm

Trong bầu khí của một năm mới dương lịch, chúng ta lại thêm tuổi mới. Nhìn lại một năm qua biết bao ơn lành của Chúa ban xuống trên mỗi người và cả gia đình chúng ta. Con xin tạ ơn Chúa, đã yêu thương ban cho chúng con hồn an xác mạnh. Ban cho gia đình và cộng đoàn con luôn được an vui, xin tạ ơn Chúa đến muôn đời. Cùng với tâm tình tri ân Thiên Chúa, con xin mượn lời của Thánh Gioan trong trang Tin Mừng hôm nay: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”, để được sống tâm tình nhỏ bé, đơn sơ, phó thác. Với con Chúa mỗi ngày lớn lên, còn con thì phải nhỏ bé lại trong tâm tình trong hành động, không được coi mình là quan trọng, là nhất trong Thiên hạ, nhưng luôn mặc lấy đời sống khiêm tốn, hiền hòa và phải biết rút lui khi đến thời khắc thích hợp, để nhường chỗ cho người khác, như ý Chúa mong muốn.

Sống ở đời, người trọng danh dự lấy làm hổ thẹn khi mạo nhận là của mình những công trạng thực ra là của người khác, hoặc tự phong cho mình những danh hiệu, vinh quang mà thực ra mình không có. Cũng thế, đối với Thiên Chúa, mỗi người chúng ta sẽ xúc phạm nặng nề tới Ngài khi hành động vì lòng háo danh chứ không phải để cho “danh Cha cả sáng”. Chính vì thế, thánh Gio-an để làm chứng cho Đức Ki-tô là: Tôi phải lu mờ đi để Chúa được nổi bật lên (x. Ga 3,30).  Để sống, học và thực hành lời của Thánh Gioan, chúng ta có phục vụ cách kín đáo và làm các việc nhỏ trong cộng đoàn một cách âm thầm và đầy lòng yêu mến không?

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy con biết noi gương thánh nhân chấp nhận lu mờ đi trong từng công việc, để Chúa lớn lên trong con qua mọi biến cố cuộc đời. Xin dạy con biết hiến thân phục vụ mà không đòi một phần thưởng nào khác ngoài việc nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa để danh Chúa được rao truyền. Amen.

 Nt. Anna Nguyễn Thị Thanh Tuyền. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button