Suy niệmSuy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III MC, Năm A

 


Tin mừng Lc 4, 24-30
(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.
Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
Suy niệm
Thiên Chúa muốn cứu
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth. Ngài vào hội đường giảng dạy, dân chúng lấy làm phấn khởi khi nghe lời Người giảng. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu nói cho họ nghe về những người dân ngoại được cứu chữa thì họ lại phản đối, phẫn nộ, căm giận và muốn xô Người xuống vực thẳm. Dân làng không muốn tiếp nhận Chúa vì không hành động như lòng họ muốn.
Mặc dầu vậy, Chúa Giêsu vẫn kiên quyết nói những gì phải nói. Qua đó, Ngài muốn chỉnh đốn lại tư tưởng ích kĩ, hẹp hòi của họ. Họ chỉ muốn dân tộc họ được cứu thoát… còn những người khác thì không. Nhưng Chúa Giêsu đến trần gian là để cứu độ tất cả mọi người. Vì thế, ơn cứu độ là phổ quát, không dành riêng cho một ai.
Sự chống đối hôm nay như báo trước những sự chống đối, bách hại sắp tới Chúa Giêsu sẽ phải chịu. Đương nhiên là thế. Chúa Giêsu đến vì mục đích cao quý ấy – trả bằng giá máu mình để mang lại ơn cứu độ cho con người. Mặc cho con người đối xử thế nào, Ngài vẫn một lòng tín trung với dự định của Thiên Chúa Cha.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về cách mà con đối xử với Chúa như thế nào trong cuộc đời con. Con có chống đối Chúa qua việc không chu toàn điều Chúa muốn trên đời con, cộng đoàn con, gia đình con hay không? Con có sống ích kỉ, chỉ giữ lại những ơn Chúa ban cho riêng mình, không biết san sẻ cho người sống chung quanh con không?
Lạy Chúa, đó là những thái độ sống bất công. Xin giúp con học nơi Chúa lòng quảng đại với hết mọi người. Để bất cứ ai cũng nhận được tình yêu cứu độ của Chúa. Amen.
Nt. Cúc Trắng, SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button