Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần XXXI TN, Năm C

Tin mừng Lc 16, 1-8

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Suy niệm

Ai trong chúng ta cũng đều có mục đích cho cuộc sống riêng mình, ai cũng mong muốn cho mình có được công việc ổn định, điều kiện kinh tế khá giả, gia đình hạnh phúc. Để có được những điều đó mỗi người phải có những kế hoạch riêng, biết khéo léo xoay chuyển và nắm bắt được cơ hội vào đúng mỗi thời khắc khác nhau. Như người ta vẫn thường nói “biết mình biết người trăm trận trăm thắng”. Đó là cách thế để đạt được những mục đích trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, vậy đời sống thiêng liêng của chúng ta như thế nào, đâu là mục đích cứu cánh của đời sống tâm linh chúng ta? Phương tiện nào giúp chúng ta đạt được mục đích đó?

Là người Kitô hữu ai trong chúng ta cũng biết Đức Kitô là điểm cuối và là đích đến của mỗi người chúng ta. Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến. Đó là mục tiêu cuối cùng của đời sống thiêng liêng chúng ta, để đến được điểm cuối cùng này qua trình thuật thánh Luca đã gợi mở cho ta biết phải làm thế nào để hoàn thiện mục tiêu đó. Ngang qua hình ảnh người quản gia khôn ngoan, tài giỏi đã khéo léo xử lý tình huống bằng cách tận dụng chỗ đứng cuả mình ở những giây phút còn lại mà cho đi của cải hiện tại để đổi lấy sự đảm bào cho tương lai của mình. Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi người chúng ta cũng trở nên những người quản lý Tin Mừng Chúa, khôn ngoan và khéo léo như người quản gia mà thánh Luca nhắc tới, Ngài muốn chúng ta biết dùng của cải thế gia mà mua lấy gia sản nước trời. Điều đó cho thấy  chúng ta được gọi mời:  sống và quản lý những ơn riêng Chúa ban cho mỗi người trong đúng chỗ đứng của mình về: tài năng, sức khỏe, thời gian, tiền bạc, khuyết điểm,….. để phục và cho đi hầu mong có được cuộc sống vĩnh hằng mai sau.  Như thánh Phêrô tông đồ đã nói “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng cảu Thiên Chúa” (1Pr 4, 10 – 11). Sống yêu thương, phục vụ, cho đi đó là căn tính của mỗi người Kitô hữu chúng ta, là phương thế giúp chúng ta đến cùng đích đời mình –  là chính Đức Kitô, đây cũng là nét riêng của những người Sống Thánh Thể.

Thánh Thể là Bí tích tình yêu, là dấu chỉ tinh thần phục vụ, là tột đỉnh của sự trao ban hiến thân mình trên Thập Giá, xin cho mỗi người chúng con biết năng chạy đến với Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể để kín múc và mặc lấy sự sống của Ngài để mỗi người chúng con biết sống yêu thương, phục vụ và trao ban mong ngày đạt được mục đích tối hậu và cứu cánh đời mình là Đức Giêsu Kitô.

Maria Nguyễn Kim, SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button