Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần I, MC Năm A

Tin Mừng ( Lc 11, 29-32)

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.
Suy Niệm

Trong thế giới hôm nay, con người luôn đi tìm những dấu lạ ở đâu đó hay là cầu xin có phép lạ xảy ra, nhưng họ không nhận ra rằng những dấu lạ luôn xảy ra xung quanh họ, những dấu lạ đó họ có nhận ra hay không, có lẽ những dấu lạ mang lại những điều tốt đẹp thì rất dễ nhận ra. Trong trang tin mừng hôm nay Chúa Giê su nói “ Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không thấy một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô na.” Trong thời Cực ước Ông Giona kêu gọi dân thành Ni-ni-vê hãy ăn năn sám hối nếu không thành Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ, và từ Vua quan, người lớn đến trẻ nhỏ đã tin vào Ông Giôna nên họ đã có lòng hoán cải, ăn năn sám hối và được Thiên Chúa đoái nhìn đến cho dân thành Ni-ni-vê và được tha thứ, Thiên Chúa là tình yêu, luôn tha thứ cho nhưng ai tội lỗi biết quay đầu trở về với Thiên Chúa có lẽ đó là sự khiêm nhường và biết kính sợ Thiên Chúa của dân thành Ni-ni-vê.
Đến thời Chúa Giêsu những người Pharisiêu và Dothái đã xin Chúa về dấu lạ, nhưng Chúa sẽ không cho một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna, Chúa đã khiển trách đây là thế hệ gian ác, họ muốn thách thức Chúa, để có một dấu lạ từ trời xuống để chiều theo sự thỏa mãn của họ, muốn Ngài làm theo ý mà họ muốn sự khiêu khích của những người này đã làm Ngài lên tiếng đây là một thế hệ gian ác, Ngài đã không chiều theo sự thách thức của họ bởi vì đây là những con người cố chấp và ngoan cố. Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ,
Vì thế trong cuộc sống mỗi người chúng ta vẫn luôn chờ đợi hay là cầu xin Chúa cho dấu lạ xảy ra với chúng ta, để cho chúng ta thêm lòng tin, hay củng cố đời sống đức tin, nhưng chúng ta có nhận ra rằng dấu lạ vẫn xảy ra với chúng ta mà chúng ta có nhận ra hay không? đó chính là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người Ngài đã dùng Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta và Ngài luôn luôn ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể để ở với chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy chạy đến với Ngài để cầu xin, để gặp gỡ Ngài nói chuyện thân thưa với Ngài và Ngài ban cho chúng ta được bình an trong cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con, xin cho con luôn tin vào tình yêu của Chúa, và mở tâm hồn ra đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày của con, không chạy theo những tục hóa bên ngoài hay là đi tìm một dấu lạ nào đó, và cho con sống với thái độ khiêm nhường, luôn biết ăn năn sám hối để được ơn tha thứ của Thiên Chúa, Amen.
Nt. Ter Lê Thị Phượng. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button