Suy niệm

Suy Niệm Thứ Sáu Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Tin mừng: Ga 15,12-17


12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.

Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Suy niệm

Yêu và được yêu là nhu cầu thiết yếu và quan trọng của từng người chúng ta. Đức thánh Giáo Phaolô II cũng đã xác định: “Tình yêu là ơn gọi căn bản thuộc bản tính của con người”. Vậy ơn gọi đó sẽ được khởi phát từ đâu và được thực thi như thế nào?

Thiên Chúa là Tình yêu, chắc hẳn tình yêu được đặt nơi sâu thẳm trong mỗi người chúng ta, và được phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa. Như thánh Gioan đã xác quyết “Thiên Chúa là tình yêu, hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy”(1 Ga 4:16). Chính vì tình yêu mà Thiên Chúa đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Đời sống của chúng ta được đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa và được chính Con Một của Ngài thực thi tình yêu đó và truyền dạy chúng ta hãy yêu thương như Ngài. Là người kitô hữu mang trong mình sứ mạng của tình yêu chúng ta phải thực thi sứ mạng đó.

“Anh em hay yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, để yêu được như Thầy yêu thương chúng ta thì trước hết chúng ta phải thi hành những điều thầy truyền dạy “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.”. Bởi lẽ thực thi những điều Thầy truyền dạy là điều kiện chúng ta được làm bạn hữu của Thầy vì một khi chúng ta được gọi là bạn hữu thì “tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”. Nơi Cha Thầy- Đấng là cội nguồn của tình yêu. Để có một tình yêu như thầy thì chúng ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Người, mặc lấy tình yêu của Người và sống như Người. Quả thật, để thi hành lệnh truyền yêu như Thầy đã yêu là ta phải trở nên một Kitô khác – hy sinh và trao tặng

Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích của Tình yêu nơi diễn tả biến cố Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, sự hy sinh trọn vẹn cho người mình yêu và trao tặng tròn đầy tình yêu đó. Xin cho mỗi người chúng con biết sống sung mãn Mầu Nhiệm Vượt Qua này, nhờ ơn Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria nhào nắn chúng con nên một Kitô khác, mặc lấy tình yêu của Ngài đến với anh chị em chúng con. Amen.

Nt Maria Nguyễn Kim, SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button