Suy niệmSuy niệm

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh Năm A

Tin mừng: Ga 6,1-15


1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. 2 Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật.
3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 5 Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.
Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn ?” 6 Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. 7 Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.
8 Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: 9 “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”.
10 Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 11 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.
12 Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. 13 Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
14 Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. 15 Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

SUY NIỆM

Thánh Augustino đã nói: “Chúa dựng nên con không cần có con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con”. Điều này, cho ta thấy tầm quan trọng của sự tự do trong việc cộng tác của mỗi người chúng ta với ý muốn của Thiên Chúa. Vậy để có thể cộng tác với Thiên ý, chúng ta có cần điều kiện gì không? Và sự cộng tác đó mang lại hiệu quả như thế nào?

Chúng ta thấy phép lạ hóa bánh ra nhiều đã xảy ra cho hơn năm ngàn người ăn no nê và còn dư lại mười hai thúng đầy. Cậu bé chỉ có vọn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá, qua tình thương của Chúa Giêsu mà tạo nên một kì tích. Điều đó cho ta thấy sự đơn sơ và niềm tín thác của cậu bé là điều kiện cần có để làm nên kì tích này. Và đó cũng là điều kiện cần phải có để chúng ta có thể bước vào việc cộng tác với ý muốn của Thiên Chúa. Quả thật, thánh Gioan đã dùng hình ảnh cậu bé để làm nổi bật sự tín thác vào Chúa và để cho Ngài hành động với những gì cậu bé có. Cho dù việc đóng góp một chút cỏn con, tầm thường của cậu bé nó không làm nên giá trị cho việc hóa bánh ra nhiều. Nhưng nó lại trở nên quan trọng khi việc hóa bánh ra nhiều lại cần đến sự cộng tác đó. Giả như ông Anrê không nhận được năm chiếc bánh và hai con cá của cậu bé thì liệu phép lạ này có xảy ra hay không? Hay là một phép lạ và một kì tích khác xảy ra?

Quả thật Chúa quyền năng có thể là cho bánh hóa nhiều không cần sự cộng tác của chúng ta. Nhưng Ngài muốn chúng ta được thông dự vào quyền năng hay cụ thể hơn là được cộng tác và chương trình cứu độ của Ngài. Ngài tạo điều kiện và mời gọi chúng ta “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn”. Điều đó gợi mở cho chúng ta những suy tư về thao thức của Ngài và kêu mời chúng ta sống cộng tác với Ngài. Chính khi chúng ta cộng tác vào chương trình của Ngài thì nó đem lại cho chúng ta trên cả những gì chúng ta mong muốn – chỉ năm chiếc bánh và hai con cá mà hơn năm ngàn người ăn no nê và còn dư mười hai thúng đầy.

Lạy Chúa, vì sự nỗ lực tự bản thân và những toan tính của mình mà con quên đi sức mạnh trợ giúp đến từ Thiên Chúa qua lòng tín thác cậy trông. Cũng chính vì mong có nhiều kì tích xảy ra mà con khó chấp nhận những nghịch cảnh xung quanh con. Xin cho con biết nương nhờ vào Chúa là sức mạnh giúp con vượt qua những đau khổ và là nguồn bình an đích thực của con. Amen

Nt Maria Nguyễn Kim, SLE.

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button