Suy niệmSuy niệm

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay-Năm A

Tin Mừng: Ga 10,31-42


31 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.
32 Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?”
33 Người Do-thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.”
34 Đức Giê-su bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh’?
35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, 36. thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: ‘Ông nói phạm thượng!’ vì tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’?
37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi.
38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.”
39 Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.
40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.
41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau: “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.”
42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su

SUY NIỆM

Thông thường qua buổi hội họp hay những cuộc gặp gỡ thì khi ta đưa ra quan điểm, chính kiến của mình ta luôn thấy có những người đồng thuận chấp nhận ý kiến của ta nhưng cũng có những người bác bỏ ý kiến đó. Cuộc sống là như vậy, chính Chúa Giêsu xưa kia đã từng bị người ta bác bỏ, không chấp nhận thậm chí họ muốn giết chết và thực sự Ngài đã bị giết chết vì Ngài là Con Thiên Chúa

Đồng thuận tán thành hay khước từ bác bỏ nó là những quyết định không đúng cũng sai. Nếu vấn đề được đặt ra có cơ sở lý luận vững chắc và bản chất nó là điều tốt mà chúng ta đồng thuận thì đó là việc tốt hay chúng ta đứng lên chống lại và khước từ cái xấu thì chúng ta cũng có sự lựa chọn tốt. Còn ngược lại giả như ta đồng thuận với điều sai thì chính đồng thuận đó đã mang bản chất sai hoặc chúng ta khước từ chối bỏ không chấp nhận cái tốt thì nó lại làm cho chúng ta nên xấu. Điều quan trọng ở đây hệ tại ở sự phân định và chọn lựa của mỗi người.

Ta thấy những người Dothái sai khi họ cố chấp không chấp nhận Chúa Giêsu như Ngài đã xác tín “Tôi là Con Thiên Chúa”. Họ đã sai vì điều mà Chúa Giêsu xác tín là chân lý và là sự thật mà họ lại chối bỏ. Bở lẽ họ đã phân định sai, họ mặc định cho mình dung mạo một Thiên Chúa theo lối suy nghĩ riêng của mình. Tuy nhiên cho dù họ không chấp nhận, muốn giết bỏ nhưng Ngài vẫn là Con Thiên Chúa bởi tự bản chất Ngài đến từ Chúa Cha. Ta thấy Chúa Giêsu vì Ngài hiểu chính mình từ đâu mà đến nên Ngài không sợ chết vượt qua mọi khước từ, chối bỏ của đám đông dân chúng mà kiên trì bảo vệ chính kiến của mình về sự thật và chân lý và rồi được đáp trả lại “ở đó nhiều Người đã tin vào Đức Giêsu

Lạy Chúa đã bao lần con cũng ném đá và đóng đinh giết Chúa vì tội lỗi của mình, sự ích kỉ hẹp hòi, thiếu bác ái với mọi người con đã vô tình tạo nên khoảng cách lớn giữa con với Ngài. Xin cho con biết bỏ đi cái tôi của mình, dám ra khỏi mình, cắt tỉa đời mình để con được xích lại gần Chúa hơn. Amen

Nt Maria Nguyễn Kim, SLE.

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button