Suy niệm

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên – Năm Lẻ

Tin Mừng Mt 13,18-23.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay là lời giải thích rõ ràng cho các môn đệ nghe về dụ ngôn “ người đi gieo giống”. Đức Giê-su đã dùng hình ảnh rất quen thuộc và gần gũi để giải thích cho chúng ta thấy những loại người khác nhau khi tiếp nhận hạt giống của Lời Chúa: có người nghe Lời Chúa với thái độ hời hợt là hạt giống được gieo ở vệ đường, có người đón nhận Lời Chúa nhưng nông nổi nhất thời là hạt giống gieo trên đá sỏi, có những người đón nhận Lời Chúa nhưng còn nhiều lo lắng sự đời là hạt giống gieo ở bụi gai. Còn những người đón nhận Lời chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày là hạt giống được gieo trên đất tốt.

Khi nghe bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thường suy nghĩ xem mình là mảnh đất nào được Chúa gieo hạt giống Lời Chúa. Chúng ta thường xét xem thái độ của mình khi nghe Lời Chúa như thế nào, và chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Nhưng chúng ta không suy nghĩ xem vì những lý do nào mà mảnh đất tâm hồn của chúng ta lại trở nên mảnh đất vệ đường, bụi gai, đá sỏi. Hơn thế nữa, giữa một xã hội hiện đại, văn minh, tự do và hưởng thụ, chúng ta có dễ dàng bị lôi kéo bởi một lối sống của thế tục làm cho giá trị của hạt giống Lời Chúa bị bóp nghẹt hay không?

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn biết chăm sóc mảnh đất tâm hồn của mình bằng cách nhổ đi những cỏ dại ích kỉ, ghen ghét, cày xới những chỗ còn khô khan, chai đá, bỏ đi những đam mê tội lỗi. Xin cho chúng con mỗi khi nghe và đón nhận Lời Chúa với tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn để tâm hồn chúng con cũng trở thành mảnh đất tốt sinh được nhiều hoa trái.

Nt Lucia Hồng Vân SLE

Bài viết liên quan

Back to top button