Suy niệm

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên A

Tin mừng: Mt 13, 54-58


54 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?
55 Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ?
56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?”
57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi”.
58Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Suy niệm

Chúng ta thường dựa vào dánh vẻ bên ngoài, tiền tài, địa vị, bằng cấp,… để đánh giá một người nào đó. Liệu rằng như vậy có thể đánh đúng cái bản chất của người ta hay không? Hay mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá người ta dựa vào cái người ta làm.

Trình thuật thánh Matthêu hôm nay cho ta thấy sự nghi ngờ đầy vẻ khinh bỉ mà dân chúng mhìn nhận về thân phận của Chúa Giêsu – một thân phận như bao người. Thiên Chúa, Ngài đã xuống thế làm người để sống như chúng ta, vì thế dưới cái nhìn rất tự nhiên trong đời sống thường ngày của Chúa và họ đã vấp ngã vì Ngài “Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?”. Họ đã sai khi chỉ dừng lại ở việc đánh giá dựa vào dáng vẻ bên ngoài của Chúa mà không đi sâu vào tìm hiểu cái giá trị bên trong của Ngài. Phải chăng nếu họ biết tự chất vấn mình “Ngài là ai?”, tôi thiết nghĩ dưới con mắt đức tin thì chính mỗi người chúng ta sẽ tìm ra được giá trị đích thực của con người Giêsu ấy. Nhờ đó mà họ có thể xác tín như thánh Phêrô: “Người là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống”

Chính Chúa đã hiện diện trong con người tầm thường ấy, Ngài đã từng trải cuộc sống như chúng con. Xin ban thêm đức tin cho mỗi người chúng con biết nhận ra Chúa và biết Ngài vẫn luôn đồng hành với chúng con trong từng biến cố của cuộc đời. Xin cho chúng con có đủ thinh lặng biết chạy đến với Bí Tích Thánh Thể để nhận ra căn tính của Ngài nhờ lòng tin mà lòng không hề gợn sóng. Amen

Nt Maria Nguyễn Kim, SLE.

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button