Suy niệm

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- Năm A

Tin Mừng Ga 3, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào Danh Con Một Thiên Chúa”.

Suy Niệm

Hôm nay ngày Lễ Kính Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giáo Hội đã gửi đến chúng ta đoạn Tin Mừng thuật lại Chúa Giêsu nói chuyện cùng Ông Nicôdemô về việc mà Người được sai đến và ở giữa nhân loại.

Qua trang Tin Mừng ta có thể dễ dàng nhận ra Chúa Cha đã yêu thương chúng ta thế nào?, Ngài tạo dựng trời đất và muôn vật để từ đó nuôi dưỡng con người, rồi con người lại phản bội Người mà vượt qua ranh giới của sự dữ, con người ngày càng xa cách Chúa. Chúa Cha lại không tiếc người con duy nhất của mình mà ban cho thế gian để: “Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt”. Quả là một tình yêu cao vời khôn ví mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại!

Mục đích Thiên Chúa đến với nhân loại qua Con Một không phải để lên án, nhưng để cứu vớt; không phải để xét xử, nhưng để mời gọi con người trở về trong tình yêu của Thiên Chúa. Con đường trở về đó chính là Đức Giêsu Kitô, đường dẫn nhân loại đến với Chúa Cha.

Chính Chúa Giêsu khi đến thế gian đã luôn vâng theo ý Cha dù có phải trả giá bằng sự đau khổ cùng cực, không một lời oán than, Ngài vẫn đong đầy tình yêu với nhân loại một mối tình sâu thẳm và chứa đầy những sự hy sinh, rõ nhất chính là hy sinh ý riêng của mình khi trong vườn cây dầu; “ Xin Cha cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con một theo ý Cha”.

Cho dù con người vô tình đến thế nhưng Ngài vẫn không bao giờ bỏ rơi nhân loại, từ lời giảng dạy, từ bao phép lạ, bao hành động Ngài làm đã đánh động không ít người, khiến họ tin phục và theo Ngài.

Chúa Cha , Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi Thiên Chúa luôn có sự hiệp nhất chặt chẽ . Không có tình yêu thì không thể hiệp nhất. Sự hiệp nhất ấy tạo nên một tình yêu ban tặng cho thế gian qua công trình tạo dựng, cứu chuộc, và thánh hóa con người nên con cái của Thiên Chúa. Sự hiệp nhất đến độ trong mỗi chương trình của Thiên Chúa luôn có sự kết hợp của cả Ba Ngôi. Qua sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi cũng mời gọi chúng ta hãy luôn hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa và trong cùng một Giáo Hội

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! xin cho chúng con nhận ra đâu là Thánh Ý Chúa để cuộc đời chúng con luôn hành động theo Thánh Ý Người, luôn biết sống hiệp nhất với nhau để tạo nên sức mạnh thắng những cám dỗ trong đời thường. Amen.

Nt.Maria Phạm Hoàng Bảo Châu. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button