Suy niệm

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên- Năm Lẻ

Tin Mừng Mt 9,32-38


32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Suy Niệm

Trong suốt hành trình công khai rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, Ngài đã làm hai việc chính: Thứ nhất là loan báo Tin Mừng rằng Nước Trời đã gần đến và kêu gọi sự sám hối, thứ hai là Người chữa lành cho người đau yếu bệnh tật. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa cho một người câm bị quỷ ám và Ngài chạnh lòng thương cho đám đông dân chúng.

Mở đầu trang Tin Mừng là câu chuyện Chúa Giêsu trục xuất một tên quỷ ra khỏi người câm, lập tức người câm nói được, Chúa Giêsu thể hiện uy quyền của mình trên mọi sự, ngay cả các thần ô uế. Qua việc chữa lành cho người câm bị quỷ ám, Chúa Giêsu khẳng định với tất cả chúng ta rằng dưới gầm trời này mọi sự Ngài đã được Thiên Chúa Cha trao cho Ngài.

Nhưng đối với người Biệt phái khi mang trong mình tư tưởng ganh ghét và thành kiến, thì dù đối tượng có tốt thế nào đi nữa, dưới con mắt của họ cũng xấu, và tìm lý lẽ để chê bai và kết án, cũng thế khi chúng ta thiếu thiện cảm và cố chấp thì mọi cái nhìn của chúng ta sẽ dễ bị xuyên tạc, gièm pha và kết án. Nên việc Chúa chữa lành cho người câm thì họ nói “ Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”.

Đứng trước sự đau khổ bệnh tật của con người, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, vì thế, sự hiện diện của những người đau khổ là một tra vấn cho lương tâm Kitô hữu chúng ta. Chính chúng ta mà Chúa Giêsu tiếp tục chạnh lòng thương trước nỗi khốn khổ của con người, nhưng cũng chính qua những người khốn khổ mà Chúa Giêsu đến với chúng ta.

Trong ngày sau hết chúng ta chỉ bị xét xử về một điều, chúng ta có nhận ra và yêu thương Ngài nơi những con người khốn khổ không? “ vì xưa ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống”. Ước gì Ngài nói với mỗi người chúng ta như vậy.

“ Lúa chính đầy đồng mà thợ gặt lại ít..”

Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, vì Chúa muốn rằng sứ mệnh rao giảng của Chúa cần được tiếp tục mãi với thời gian từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhờ qua những con người được mời gọi cộng tác với Chúa, làm công việc của Chúa với những khả năng Chúa ban cho. Sự hiện diện và sức mạnh của Giáo Hội qua các thời đại trong lịch sử đều nằm trong chương trình của Chúa ngay từ đầu và do ý Chúa muốn chứ không do sáng kiến của con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! ước gì đời sống mỗi người mỗi cộng đoàn chúng con biết nghe Lời Chúa, làm theo Ý Chúa để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn trong cung cách sống yêu thương. Nhờ đó, chúng con mới có thể minh chứng cụ thể niềm tin và lòng mến Chúa cho người khác. Amen.

Nt. Anna Ngọc Bình. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button