Suy niệmSuy niệm

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần IV mùa vọng, Năm A

Tin mừng Lc 1, 5 – 25

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Dacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế,- ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, -đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Dacaria thấy vậy (thì) hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng: “Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”. Dacaria thưa với thiên thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?” Thiên thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”. Dân chúng đang trông đợi Dacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế này, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời”.

Suy niệm

Tác giả Luca thuật lại việc Thiên Chúa sai sứ thần truyền tin cho ông Dacaria – một tư tế già cao niên, được Chúa cho sinh con khi tuổi đã xế chiều là một bài học sống động cho niềm tin vào Chúa.

Quả thật, hiếm muộn là nỗi buồn của những người lập gia đình mà chưa có con. Cho nên, trong truyền thống Do Thái, vợ chồng lấy nhau mà không có con nối dõi là một điều bất hạnh, thậm chí họ coi đó như là một hình phạt của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn yêu thương và đáp ứng những ước vọng chính đáng của con người. Chúa đã đoái thương đến hoàn cảnh của Dacaria và Elisabeth. Chúa đã cho ông bà có con nối dõi, để cất khỏi ô nhục trước người đời. Thế nhưng, trước lời truyền tin của sứ thần, Dacaria cảm thấy niềm vui quá lớn. Lớn đến mức làm ông nghi ngờ về điều Chúa đã nói. Nên ông mới bị câm cho đến khi mọi sự được thành toại.

Vâng, khi ta thất vọng, thì Chúa đến loan báo Tin Vui (Lc 1,19). Thật vậy, cuộc đời của mỗi cá nhân đều có những niềm vui và nỗi buồn, thậm chí cũng có khi thất vọng, nhưng điều quan trọng hơn cả chúng ta biết phó thác và đón nhận nó trong niềm vui. Không những thế, Cuộc sống đức tin của chúng ta đôi lúc cũng gặp nhiều thử thách nhưng chúng ta hãy noi gương Dacaria luôn biết bám víu vào Chúa và trung tín với Chúa qua việc đọc kinh và hiệp dâng thánh lễ mỗi ngày. Hơn nữa, khi gặp những thử thách ta năng chạy đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, qua những giờ chầu để gặp gỡ thân tình với Chúa và Ngài sẽ khỏa lấp mọi khó khăn của ta.

Sau hết, cuộc đời của mỗi chúng ta không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, nhưng qua những thử thách của cuộc sống, ta mới nhận ra đâu là giá trị thực, để rồi biết đón nhận và dâng lên Thiên Chúa để Ngài thực hiện kế hoạch yêu thương của Người nơi chúng ta. Đồng thời, chúng ta biết Vâng nghe và tuân theo thánh ý Chúa là để cho những việc Chúa làm được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày trở nên trọn hảo. Có như vậy, chúng ta mới có thể thân thưa với Chúa như ông Dacaria: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời”.

Lạy Chúa! Xin ban thêm đức tin cho mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết phó thác cuộc sống của chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Amen

Nt Maria Hồng Ngát. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button