Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Tin Mừng thứ Tư tuần III Mùa chay

Tin Mừng Mt 5, 17-19. "Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.
Suy Niệm

Trong cuộc sống hằng ngày, để quản lý xã hội thì nhà nước đã ban hành luật pháp, nhằm giúp mỗi công dân ý thức về quyền và nghĩa vụ đối với đất nước. Tương tự, Giáo Hội cũng dùng Lề Luật giúp mỗi người chu toàn bổn phận đối với Chúa và đối với tha nhân, làm cho cuộc sống của họ luôn bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, đối với xã hội Do Thái, họ giữ luật một cách khắt khe, tỉ mỉ, nhiều lúc trở thành vụ hình thức. Coi Lề Luật hơn cả mạng sống con người. Do vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã công bố là Ngài đến không phải để bãi bỏ Lề Luật mà là kiện toàn, làm cho Lề Luật phù hợp với hoàn cảnh, môi trường xã hội. Bởi Lề Luật được đặt ra nhằm mưu cầu hạnh phúc cho con người: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật”.
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Khi xuống thế làm người, sống giữa người Do Thái. Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ về thái độ giữ luật chi ly, đặc biệt là giới lãnh đạo. Thế nhưng, Ngài đã nhận được từ họ thái độ chống đối, ghét bỏ. Cuối cùng đi đến chỗ đóng đinh Ngài vào thập giá thay vì đón nhận và thay đổi. Dầu vậy, Chúa vẫn không bỏ rơi họ nhưng tình thương Ngài luôn trải dài suốt dòng lịch sử cứu độ, mặc cho họ tìm cách loại trừ. Hôm nay, Chúa còn tuyên bố Ngài đến để kiện toàn Lề Luật, đưa Lề Luật vào ý nghĩa đích thực của nó. Bởi Lề Luật được đặt ra vì con người, nhằm đem lại cuộc sống an bình. Đó cũng là mục đích khi Chúa Giêsu xuống trần gian, Ngài làm tất cả mọi việc vì con người. Chính cái chết của Chúa trên thập giá nói lên tất cả tình yêu mà Ngài dành cho nhân loại, một tình yêu tự hủy và yêu đến cùng.
Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của Lề Luật, một chấm một phẩy cũng không qua đi. Vì Lề Luật là do Thiên Chúa đặt ra nhằm phục vụ cuộc sống con người. Do đó, Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy giữ Luật vì lòng yêu mến Chúa hơn là giữ luật một cách máy móc, không có chiều sâu. Điều cốt lõi của Lề Luật vẫn là lòng bác ái, sự công bình. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh những ai thi hành thánh ý Thiên Chúa thì được gia nhập vào gia đình thiêng liêng của Chúa, được trở nên anh em trong đại gia đình thiêng liêng của Ngài, trở thành công dân Nước Trời.(Lc8,21;Mt7,21)
Cuộc sống xã hội cần được pháp luật bảo đảm. Chúa Giêsu đã chỉ cho con người giá trị và Lề Luật cao cả của cuộc sống chính là tình yêu. Ngài đã đem đến cho Lề Luật một sức sống mới, một linh hồn mới chính là tình yêu chứ không phải là những luật lệ bên ngoài. Việc giữ Luật chỉ có giá trị thực sự, khi nó xuất phát từ thiện tâm. Để việc giữ Luật không thể trở thành gánh nặng cho đời sống thì mỗi người chúng ta phải giữ luật với tất cả lòng yêu mến Chúa và một ý chí hoàn toàn tự nguyện.
Trong tâm tình của những ngày hồng phúc, mùa hồng ân. Lời Chúa và Giáo Hội đang tha thiết mời gọi chúng con canh tân, điều chỉnh cuộc sống, để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho nhân loại. Dầu vậy, chúng con vẫn còn thờ ơ trước lời mời gọi đầy tình mến này. Chúng con vẫn đến với Chúa hằng ngày, tham dự thánh lễ , tham gia đầy đủ các giờ kinh. Thế nhưng, chúng con làm vì thói quen, vì bổn phận chứ chưa đi vào chiều sâu. Xin Chúa tha thứ và ban ơn nâng đỡ, giúp mỗi người chúng con đi sâu hơn vào tình yêu của Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa và cố gắng đáp trả hằng ngày bằng lời ăn tiếng nói, cung cách sống của chúng con. Đặc biệt, qua bài Tin Mừng hôm nay, xin Chúa giúp mỗi người chúng con ý thức được rằng Lề Luật Chúa ban là để hướng dẫn và giúp chúng con thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống, để chúng con được bình an, hạnh phúc. Từ đó, chúng con quyết tâm thực thi giới Luật của Chúa và Giáo Hội với tấm lòng yêu mến chân thành.
Nt. Anna Trần thị Vịnh. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button