Suy niệm

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XI- TN. Năm Lẻ

PHÚC ÂM: Mt 6, 1-6. 16-18 "Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay nói đến các mối tương quan: Tương quan với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Thật vậy, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người tín hữu hãy sống gắn kết với Chúa hơn qua những mối tương quan thường ngày

Trên thực tế ai trong chúng ta cũng muốn được thưởng, được công nhận khi mình làm việc tốt, chính vì muốn tiếng tốt cho nên có những cá nhân sống giả hình, tìm cách đánh bóng bản thân. Hơn nữa, những việc tốt thay vì hướng con người đến gần Chúa lại đưa họ đi xa Chúa vì chỉ quy về mình.

Tuy nhiên, sự mâu thuẫn ngay trong nội tại làm cho con người sống mất bình an và ngày càng trượt dài theo những hư danh của thế gian. Nhưng, Thiên Chúa Đấng thấu suốt những gì kín đáo luôn muốn cho con cái mình sống bình an, nên Thiên Chúa muốn mỗi cá nhân hãy làm và hướng về Ngài để tìm nguồn bình an mà chỉ có ở nơi Thiên Chúa qua những cách thế sau.

Trước hết là sự gắn kết với Chúa qua việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay.
Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.( Mt 6, 3-4)

Còn anh, khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện với Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. ( Mt 6, 6)
Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.( Mt 6, 17-18)

Thứ đến, trong ba việc bố thí, ăn chay, cầu nguyện Chúa muốn nhấn mạnh đến điều cốt lõi: “Cha con Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho con”. Chúa biết rõ mục đích những việc chúng ta làm, cho dù đôi khi chính bản thân chúng ta không biết những gì mình đã làm, nhưng Chúa đều thấu tỏ. Ngài sẽ trả công cho ta xứng với việc ta làm mà không cần phải phô trương

Trái lại, hậu quả của việc con người sống phô trương, giả hình của một số cá nhân sống chỉ để cho mọi người thấy mình làm điều tốt. Tuy nhiên có những điều trong đời sống gây mâu thuẫn với chính mình và với tha nhân thì họ không nhận ra. Cụ thể, thay vì những việc đạo đức đưa họ đến gần Chúa mang lại cho họ được bình an, vị tha, yêu thương, nhưng đôi khi qua những việc đạo đức ấy lại đẩy chính mình xa Chúa với một cuộc sống bất an và vắng bóng yêu thương

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn ý thức được những gì chúng con làm, và điều quan trọng Chúa dạy chúng con hôm nay là làm mọi sự đều hướng về Chúa và vinh danh Chúa hơn.

Teresa Avila Nguyễn Thị Huệ. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button