Tu hội

Tu Hội Nữ Sống Thánh Thể: Tĩnh Tâm Năm

Từ ngày 19/6/ đến ngày 23/6/2023

    Mùa Hồng Ân

 “Tĩnh tâm là kỳ nghỉ với Chúa để làm mới lại mối tương quan giữa tôi với Chúa sau những ngày bận rộn với sự đời”.  Đó là lời chia sẻ của cha Vincent Lê Hữu Đức, Tu hội sống Thánh Thể, trong kỳ tĩnh tâm năm của Tu hội Nữ Sống Thánh Thể đã diễn ra từ 19/6/2023 đến  23/6/2023 tại nhà chính của Tu hội Nữ Sống Thánh Thể.

Tham dự tuần tĩnh tâm năm có tất cả quý sơ của Tu hội Nữ Sống Thánh Thể. Trong thời gian này, các chị em có nhiều thời gian để gặp gỡ, chia sẻ, đọc kinh Phụng vụ, viếng Chúa, Chầu Thánh Thể, xét mình hằng ngày…

Mở đầu kỳ tĩnh tâm năm là thánh lễ khai mạc do cha Vincent chủ tế. Trong bài giảng chia sẻ về Tin Mừng theo Thánh  Mattheu  kể về việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng chống lại kẻ gian ác, cha nói rằng Chúa muốn dạy cho chúng ta bài học là không nên trả đũa nhưng hãy tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Khí giới để chống lại sự bách hại là sự công chính và thánh thiện của mỗi người. Tĩnh tâm là thời gian thuận tiện để suy  nghĩ, nhìn lại đời sống của mình và có những quyết tâm thay đổi trở nên hoàn thiện hơn.

Các buổi chia sẻ kỳ tĩnh tâm diễn ra trong ba ngày trọn từ 20/6 đến 22/6/2023 mỗi ngày gồm: một bài giảng buổi sáng và một bài giảng buổi chiều. Các bài chia sẻ xuyên suốt kỳ tĩnh tâm của cha Vincent xoay quanh vấn đề Hiệp hành của Giáo hội với ba chủ đề: hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Cha nói rằng: trong vấn đề “Hiệp thông” hãy sống tinh thần thuộc về, trong “Tham gia” hãy sống tinh thần đồng trách nhiệm, trong “Sứ vụ” hãy sống tinh thần phục vụ.

Cha cũng chia sẻ rằng sự “Hiệp thông” mời gọi chúng ta sống lời khấn vâng phục, tương tự , “Tham gia”  để sống lời khấn khiết tịnh và “Sứ vụ” để sống đời sống khó nghèo. Song tất cả những điều trên đều quy về một điều duy nhất đó là Bí tích Thánh Thể – Bí tích của sự Hiệp hành. Tất cả tính Hiệp hành đều quy về Bí tích Thánh Thể. Ngài nhấn mạnh rằng từ “ Hiệp hành” không phải bây giờ Giáo hội hay một cá nhân nào đó tự nghĩ ra nhưng nó đã được Thiên Chúa hướng dẫn cho dân Ngài từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước.

Rồi cha Vincent đúc kết lại các bài giảng của ngài xuyên suốt kỳ tĩnh tâm năm, ngài nói:“ Sống hiệp hành là khả năng chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau”.  Nếu chúng ta thực sự lắng nghe Chúa Thánh Thần thì chúng ta mới có khả năng lắng nghe nhau.

Kỳ tĩnh tâm kết thúc bằng Thánh lễ sáng lúc 5g30 ngày 23/6/2023 với nghi thức lặp lại lời khấn của các chị em khấn trọn Tu hội.

Sau Thánh lễ, mọi người chụp hình lưu niệm cùng cha giảng phòng và dùng điểm tâm sáng trong bầu khí vui tươi tràn đầy ơn Chúa.

Nt. Maria Ngọc Thảo. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button